Utworzone na Macintoshu

Expert Group sp. z oo jest właścicielem portalu e-album.eu

Serdecznie zapraszamy.

Spółka Expert Group realizuje w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu Osi Priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 projekt pn. „Rozpoczęcie działalności eksportowej przez Expert Group Sp. z o.o.„


Termin realizacji obejmuje okres od 27.05.2013do 30.04.2015. W powyższych ramach czasowych planowane jest wprowadzenie innowacyjnej e-usługi w postaci wirtualnego albumu ze zdjęciami na rynek francuski.